Tất cả S-ERGOS ™ Được thiết kế tại Đài Loan - Thương hiệu xe lăn số 1 * Có sẵn tài chính *

Có bao nhiêu người ở Vương quốc Anh học tập khuyết tật? Nó ước tính là khoảng 1.5 triệu. Tỷ lệ phần trăm là đáng kinh ngạc nếu bạn làm toán. Nó được ước tính là khoảng 3 phần trăm. Bạn có thể so sánh điều đó với Hoa Kỳ không?

Người khuyết tật có nguy cơ tử vong trước tuổi 60 cao hơn năm mươi tám lần. Đây là một nghiên cứu so sánh với dân số chung. Hầu hết lý do trong nghiên cứu này là vì lý do hiệu ứng tàn tật sức khỏe chung. Hơn nữa, có rất nhiều trẻ sơ sinh mỗi tuần bổ sung cho thống kê tàn phá này.

Hơn 200 trẻ sơ sinh sẽ được sinh ra trong tuần này với khuyết tật. . Đó là hơn mười nghìn một năm. Hoặc nhiều hơn một mỗi giờ. Một số khuyết tật sẽ được phân loại là khuyết tật vận động và kết thúc bằng cách sử dụng quỹ học bổng cho thiết bị cần thiết. 

Bình luận