Karman Di động Khuyết tật Học bổng Tưởng nhớ Tiến sĩ Pin-Nan Horng

Xin chúc mừng những người chiến thắng cuộc thi Karman 2019 Di động Khuyết tật Học bổng! Nhấp vào bên dưới để xem các mục chiến thắng năm nay.

 

Annette Lysan
Trường học: Boston 
Đại Học

 

Natalie Sullivan
Trường học:
Đại học Maryland

NHẬP CẢNH CỦA NATALIE

 


KHÔNG BAO GIỜ

Chọn một kinh nghiệm từ cuộc sống của chính bạn và giải thích nó đã ảnh hưởng đến sự phát triển của bạn như thế nào.

 

Các trường đại học tham gia

Người tham gia đại học 3Đại học New Mexico

Đại học Phoenix

học bổng cal-bang-đông-bay-di độngdavenport-đại học

đại học công nghệ texasđại học của texas-austin

carroll-đại học-học bổngđại học blackhawk

jacksonville-đại họcđại học arkansasđại học evangel

Cao đẳng Lutheran

Luật CardozoTrung tâm khuyết tật trung tâmĐại học MonmouthCao đẳng Warren WilsonCao đẳng cộng đồng

Cao đẳng thành phố Chicago