Karman tôn trọng quyền riêng tư của bạn và cam kết bảo mật những thông tin chúng tôi thu thập được về bạn trong quá trình hoạt động kinh doanh. Chúng tôi muốn bạn hoàn toàn yên tâm khi truy cập vào trang web của chúng tôi. Do đó, chúng tôi đã chuẩn bị Thông báo về Quyền riêng tư này để thông báo cho bạn về thông tin chúng tôi thu thập và cách sử dụng thông tin đó. Chính sách này áp dụng cho www.karmanhealthcare.com tại Hoa Kỳ.

Thông tin về lượt truy cập trang web
Trong khi bạn có thể ghé thăm của chúng tôi trang mạng mà không xác định danh tính bản thân hoặc tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào, Karman thu thập thông tin thống kê để hiểu khách truy cập sử dụng trang web của chúng tôi. Ví dụ về thông tin này bao gồm số lượng khách truy cập, tần suất truy cập và khu vực nào của trang web là phổ biến nhất. Thông tin này được sử dụng dưới dạng tổng hợp để cải tiến liên tục trang web của chúng tôi. Điều quan trọng cần lưu ý là không có thông tin nhận dạng cá nhân nào về khách truy cập trang web được sử dụng cho mục đích này.

Thông tin tên miền
Trang web này cũng có thể thu thập một số thông tin nhất định để trở nên quen thuộc hơn với những khách hàng ghé thăm trang web của chúng tôi. Nó giúp chúng tôi hiểu cách trang web của chúng tôi đang được sử dụng, để chúng tôi có thể làm cho nó có lợi hơn nữa cho người dùng của chúng tôi. Thông tin này có thể bao gồm ngày, giờ và các trang web mà bạn truy cập, Nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) và địa chỉ Giao thức Internet (IP) mà bạn đang truy cập Internet và địa chỉ Internet từ nơi bạn liên kết đến trang web của chúng tôi.

Thông tin cá nhân
Một số phần của trang web này có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin về bản thân để thiết lập tài khoản trực tuyến, cho phép bạn đặt hàng trực tuyến. Thông tin này được sử dụng như một biện pháp bảo mật để nhận dạng bạn. Ví dụ về dữ liệu cá nhân được thu thập cho mục đích này là số tài khoản, tên, địa chỉ email, thông tin thanh toán và giao hàng của bạn.
Các cách bổ sung mà chúng tôi có thể thu thập thông tin từ bạn là:
• Đăng ký lập hóa đơn
•    Hỗ trợ sản phẩm đăng ký
• Đăng ký danh sách bản tin của chúng tôi
•    Đăng kí bảo hành

Các bên thứ ba
Karman có thể cung cấp thông tin của bạn cho các bên thứ ba cung cấp dịch vụ thay mặt chúng tôi. Chúng tôi chỉ cung cấp cho các bên thứ ba này thông tin cần thiết để họ thực hiện các dịch vụ. Karman thực hiện một số biện pháp phòng ngừa để đảm bảo thông tin này được chuyển một cách an toàn.
Đôi khi, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cho các đối tác kinh doanh đáng tin cậy của chúng tôi để tiếp thị và các mục đích khác có thể có lợi cho bạn.
Karman có thể tiết lộ thông tin về bạn thu thập được trên trang web nếu luật pháp yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ quyền lợi của Karman hoặc nhân viên của công ty.

Bảo vệ trẻ em
Karman cam kết bảo vệ quyền riêng tư và quyền của trẻ em. Chúng tôi tin rằng họ sẽ có thể sử dụng Internet một cách hiệu quả và an toàn với sự bảo vệ cao nhất hiện có liên quan đến thông tin nhận dạng cá nhân của họ.
Do đó, chúng tôi sẽ không cố ý gạ gẫm cũng như không thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng trang web của chúng tôi. Nếu chúng tôi nhận được thông báo rằng người đăng ký trên trang web của chúng tôi thực sự chưa đủ 13 tuổi, chúng tôi sẽ ngay lập tức đóng tài khoản của họ và xóa thông tin cá nhân của họ.

Bảo mật dữ liệu
Karman có ý định bảo vệ nghiêm ngặt sự an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi sẽ bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi mất mát, lạm dụng, truy cập trái phép hoặc tiết lộ, thay đổi hoặc phá hủy. Điều này có thể bao gồm việc sử dụng mã hóa khi thu thập hoặc chuyển dữ liệu nhạy cảm như thông tin thẻ tín dụng.

Quan hệ kinh doanh
Trang web này có thể chứa liên kết đến các trang web khác. Karman không chịu trách nhiệm về thực tiễn bảo mật hoặc nội dung của các trang web đó.
Cập nhật thông tin của bạn
Bạn có thể, bất cứ lúc nào, Liên hệ với chúng tôi at privacy@KarmanHealthcare.com và cập nhật thông tin cá nhân và / hoặc doanh nghiệp của bạn.

liên hệ với chúng tôi
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc nhận xét nào về thông báo hoặc thông lệ về quyền riêng tư của chúng tôi, vui lòng liên lạc chúng tôi qua email. Bạn cũng có thể liên hệ với chúng tôi tại đây cho bất kỳ xe lăn câu hỏi liên quan ngoài câu hỏi về quyền riêng tư.
Karman có thể sửa đổi hoặc cập nhật thông báo bảo mật này bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có thể kiểm tra ngày "Cập nhật lần cuối" bên dưới để xem thông báo được thay đổi lần cuối khi nào. Việc bạn tiếp tục sử dụng trang web đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với nội dung của thông báo bảo mật này, vì nó có thể được sửa đổi theo thời gian.